เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง ศาลอ่านฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อม.3/2565 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ฟ้อง นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ อดีต ส.ส.พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย , นายภูมิศิษฏ์ คงมี อดีต ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และ นางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นจำเลย ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีเสียบบัตร ส.ส. แทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

       สำหรับคดีนี้ จำเลยทั้ง 3 คนถูกกล่าวว่ายินยอมให้บุคคลอื่นเสียบบัตรแสดงตนแทนในการลงมติเรียงตามรายมาตรา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 10-11 ม.ค.2563 เป็นเหตุให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 วาระที่ 2-3 ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ส.ส. เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มีโทษตามกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาตรา 172 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

       รายชื่อ 3 ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน

          1.นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ อดีต ส.ส. จ.พัทลุง เขต 2
          2.นายภูมิศิษฏ์ คงมี อดีต ส.ส. จ.พัทลุง เขต 1
          3.นางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

       นอกจากการจำคุกแล้ว ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยังออกคำสั่งให้ตัดสิทธิทางการเมืองของบุคคลเหล่านี้ด้วยมีการรายงานว่า อดีต ส.ส. ทั้ง 3 คนนี้ขอยื่นหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวออกมา และเตรียมยื่นอุทธรณ์คดี