หลังการประชุมครม.วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2566) รองโฆษกประจำสำนักนายก นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ได้ออกมาเผย ว่าครม.มีการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2566 เป็นรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินของงบกลาง วงเงิน 396 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อรถยนต์หุ้ทเกราะกันกระสุนของพื้นที่ชายแดนภาพคใต้ เป็นจำนวน 150 คัน(ราคาตกคันละ 2.6 ล้านบาท) เหตุเนื่องมาจากรถยนต์เกาะกันกระสุนในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมามากกว่า 12 ปี ทำให้มีสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้มีความไม่ปลอดภัย โดยมีการระบุอีกว่าเป็นรถที่ดัดแปลงมาจากกระบะ 4 ประตู ติดเกราะและกระจกกันกระสุน ทำให้รถมีน้ำหนักมากกว่าปกติ ส่งผลให้รถที่ใช้อยู่มีการสึกหรอเร็วกว่ารถทั่วไป ซึ่งปัจจุบันมีรถที่ใช้อยู่จำนวน 216 คัน และงบประมาณที่มีการอนุมัติมาของปี พ.ศ.2566 นั้นมีความจำ้เป็นที่ต้องมีการจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชายแดนใต้มาใช้รักษาความสงบ 

รายละเอียดของรถยนต์หุ้มเกราะที่ทำการจัดซื้อ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ DOUBLE CAP และจะมีการติดตั้งกระจกกันกระสุน ติดตั้งแผ่นป้องกันสะเก็ดระเบิด ติดตั้งเสริมแผ่นเหล็กกันกระสน และมีการปรับปรุงช่วงล่างให้รถสามารถรับน้ำหนักได้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ยังมีการกล่าวอีกว่า การจัดงบสนันสนุนครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และการจัดซื้อรถยนต์กันกระสุนในครั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือตัวประกันหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น